زائرسرا / مشهد / هتل خاور مشهد
هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد

هتل خاور مشهد

  • مشهد ، خیابان امام رضا ، نرسیده به چهارراه دانش ، جنب هتل بین المللی قصر
  • 05118541250
  • 05118517504
  • 10008541250
  • khavar_hotel@yahoo.com
  • www.khavarhotel.com
  • هتل خاور مشهد
    هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد هتل خاور مشهد khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel khavar Hotel